SciFest

UPPSALA UNIVERSITETSchema för Torsdag 7/3

Mellanstadiet
Högstadiet
Gymnasiet
        Sida 1/15   

 

9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
10:00 - 10:45
Workshopen är full.
14:00 - 14:45
Workshopen är full.
13:00 - 13:30
Ledigt utrymme: 6
Registrera
14:00 - 14:30
Workshopen är full.
09:30 - 10:00
Workshopen är full.
10:30 - 11:00
Workshopen är full.
11:30 - 12:00
Ledigt utrymme: 16
Registrera
10:20 - 11:00
Ledigt utrymme: 6
Registrera