SciFest


Schema för Torsdag 9/3

Mellanstadiet
Högstadiet
Gymnasiet
        Sida 1/9   

 

9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
09:15 - 10:00
Workshopen är full.
10:15 - 11:00
Workshopen är full.
11:15 - 12:00
Workshopen är full.
13:00 - 13:45
Ledigt utrymme: 16
Registrera
14:00 - 14:45
Ledigt utrymme: 16
Registrera
10:00 - 10:20
Workshopen är full.
11:00 - 11:20
Workshopen är full.
09:30 - 10:00
Workshopen är full.
11:00 - 11:30
Ledigt utrymme: 16
Registrera
13:00 - 13:30
Ledigt utrymme: 3
Registrera
14:30 - 15:00
Ledigt utrymme: 6
Registrera
09:00 - 9:45
Ledigt utrymme: 16
Registrera
10:00 - 10:45
Ledigt utrymme: 16
Registrera
11:00 - 11:45
Ledigt utrymme: 16
Registrera
13:00 - 13:45
Ledigt utrymme: 6
Registrera
14:00 - 14:45
Workshopen är full.
15:00 - 15:45
Ledigt utrymme: 5
Registrera
11:00 - 11:30
Workshopen är full.
13:00 - 13:30
Ledigt utrymme: 1
Registrera